Dworek nad Rozlewiskiem

Klucze-Osada 38A, 32-310 Klucze
(Average 0 of 0 Ratings)

ADRES

Klucze-Osada 38A

32-310 Klucze

TELEFON

tel. +48 32 307 01 93

fax. –

Nasze informacje Dworek nad Rozlewiskiem

 • Przy hotelu znajduje się duży parking jednakże bez oznaczonego miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Osoby poruszające się na wózku mogą do obiektu wejść wejściem głównym bez pokonywania podjazdu
 • Obiekt posiada 1 jednostkę mieszkalną dedykowaną dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wszystkie pomieszczenia usługowe hotelu są dostępne i dobrze przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami
 1. Plac przed obiektem, parking i wjazd

Przed obiektem znajduje się bardzo duży parking nie posiadający jednak miejsca oznaczonego i dostosowanego dla osób z niepełnosprawnościami. Parking jest prostopadły do drogi, a miejsca parkingowe znajdują się w pobliżu wejścia głównego do budynku. Nawierzchnia zatoczki oraz chodnika umożliwia osobie poruszającej się na wózku swobodne poruszanie się. Niestety plac nie posiada elementów małej architektury, które ułatwiały by poruszanie się i osobom niewidzącym i niedowidzącym (ścieżki dotykowe i urządzenia głosowe). Kosze na śmieci, ławki, znaki drogowe ustawione są w sposób nie utrudniający poruszania się osobom niedowidzącym i niewidomym oraz poruszającym się na wózku inwalidzkim.

 1. Wejście do budynku

Wejście do obiektu jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim i jest to wejście główne. Powierzchnia przed budynkiem wykonana jest z materiału umożliwiającego swobodne poruszanie się osób na wózku inwalidzkim. Aby wejść do budynku, osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim musi pokonać podjazd wys. powyżej 50 cm o nachyleniu 6 %. Pochylnia nie posiada poręczy, a długość jej biegu to 11 mb. Nawierzchnia pochylni wyłożona jest drobną kostką brukową montowaną bez spoinowo.

 1. Recepcja i hall główny

Stanowisko recepcyjne jest częściowo dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Recepcja nie posiada stanowiskowej pętli indukcyjnej. Recepcja posiada odcinek lady o wysokości do 90 cm ale nie posiada podjazdu dla osób na wózku inwalidzkim. Recepcja znajduje się w pobliżu głównego wejścia i hallu, który jest przestronny. Podłoga hallu umożliwia swobodne poruszanie się przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

 1. Komunikacja pozioma i pionowa

Obiekt umożliwia osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim samodzielne skorzystanie, bez pokonywania barier architektonicznych z: recepcji, jednostek mieszkalnych, restauracji hotelowej, baru, toalet ogólnodostępnych, oranżerii, kawiarni i wiaty grillowej. Obiekt Hotel nie posiada windy i osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą korzystać jedynie z pomieszczeń na parterze. Schody wyposażone są w jednostronną poręcz, a stopnie posiadają powierzchnię antypoślizgową . Nie mają jednak kontrastowych oznaczeń wzdłuż krawędzi stopni. Korytarze i hall główny nie posiadają udogodnień dla osób niedowidzących i niewidomych (ścieżek dotykowych).

 1. Jednostki mieszkalne

Obiekt posiada 1 jednostkę mieszkalną dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pokój jest przestronny, posiada zalecane przestrzenie manewrowe oraz odpowiednio dostosowane meble, umożliwiające skorzystanie z nich osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Część sanitarna posiada wymagane przestrzenie manewrowe, uchwyty oraz umiejscowienie wyposażenia. Umywalka jest odpowiednio zawieszona z miejscem na podjazd dla osoby na wózku i odpowiednio umiejscowionym lustrem. W łazience jest kabina prysznicowa niezamknięta, wyposażona w odpowiednio umiejscowione siedzenie, poręcze, baterie i słuchawkę. Podłoga kabiny jest na poziomie co podłoga łazienki. Toaleta wyposażona jest w miskę ustępową o zalecanej wysokości z wystarczającą przestrzenią manewrową oraz potrzebne uchwyty.

 1. Pomieszczenia gastronomiczne i pozostałe dostępne dla gości hotelowych

Restauracja i bar hotelowy są dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Pomieszczenia te są posiadają stoły o odpowiednich wysokościach oraz wystarczające przestrzenie manewrowe. Menu i karty dań nie posiadają opisu w alfabecie Braille’a. Wszystkie pomieszczenia na parterze obiektu, dostępne dla gości hotelowych są również dostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W obiekcie znajduje się dodatkowo 1 toaleta ogólnodostępna, przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

 1. Podsumowanie

Hotel jest dobrze przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W obiekcie jest 1 jednostka mieszkalna, która spełnia zalecenia. Obiektowi brakuje jednak pewnych elementów wyposażenia dla osób niewidomych, niedowidzących i niedosłyszących.

Tutaj jesteśmy:

Pokonać Bariery Architektoniczne

Raport na temat dostosowania obiektów noclegowych

Raport nt dostosowania obiektów noclegowych

Pin It on Pinterest

Udostępnij