Hotel ECHO – hotel i resort Cedzyna

Cedzyna 44c, 25-900 Cedzyna
(Average 0 of 0 Ratings)

ADRES

Cedzyna 44C,

25-900 Cedzyna

TELEFON

tel: 41 302-21-07

tel: 512-713-594

 

Nasze informacje Hotel ECHO/hotel i resort Cedzyna

 • Przy hotelu znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Osoby poruszające się na wózku mogą do obiektu wejść wejściem głównym bez pokonywania podjazdu.
 • Obiekt posiada 11 jednostek mieszkalnych dedykowanych dla osób z niepełnosprawnościami – głównie ruchowymi na wózku inwalidzkim.
 • Hotel posiada ogólny dostęp do siłowni, sali konferencyjnej czy sauny.
 • Hotel posiada dodatkowo grill bar i letni taras – gastronomia.
 • Wszystkie pomieszczenia usługowe hotelu są dostępne i dobrze przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 1. Plac przed obiektem, parking i wjazd

Hotel położony jest 5 kilometrów od Kielc drogą S74. Parking jest prostopadły do drogi, są w nim miejsca wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami w łącznej ilości 65 miejsc parkingowych. Nawierzchnia parkingu i ulicy jest gładka antypoślizgowa bez wysokich krawężników i nie sprawi problemu osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Niestety plac nie posiada elementów małej architektury, które ułatwiałyby poruszanie się osobom niewidzącym i niedowidzącym (ścieżki dotykowe i urządzenia głosowe). Kosze na śmieci, ławki, znaki drogowe ustawione są w sposób nie utrudniający poruszania się osobom niedowidzącym i niewidomym oraz poruszającym się na wózku inwalidzkim. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, aby wejść do budynku głównego ma zaledwie 10 metrów do pokonania z parkingu, przy którym jest odpowiednio przystosowane wejście.

 1. Wejście do budynku

Wejście do obiektu jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim i jest to wejście bezpośrednie z parkingu bez podjazdów czy pochylni. Nawierzchnia dojazdowa wyłożona jest gładką fakturą, która nie sprawi problemu osobom na wózku inwalidzkim. Od wejścia do budynku do poziomu recepcji nie ma utrudnień dla poruszających się wózkiem inwalidzkim.

 1. Recepcja i hall główny

Stanowisko recepcyjne nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Recepcja nie posiada odcinka lady o wysokości do 90 cm. Recepcja nie posiada stanowiskowej pętli indukcyjnej. Recepcja znajduje się w pobliżu głównego wejścia i hallu. Podłoga hallu umożliwia swobodne poruszanie się przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

 1. Komunikacja pozioma i pionowa

Obiekt umożliwia osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim samodzielne skorzystanie, bez pokonywania barier architektonicznych z: recepcji, jednostek mieszkalnych, restauracji hotelowej, baru, toalet ogólnodostępnych, sali konferencyjnej, siłowni oraz sauny. Obiekt wyposażony jest w windę, która w większości spełnia zalecane standardy, winda posiada oznakowania dla osób niewidomych. Schody wyposażone są w dwustronne poręcze, stopnie posiadają powierzchnię antypoślizgową lecz nie posiadają kontrastowych oznaczeń wzdłuż krawędzi. Korytarze i hall główny nie posiadają udogodnień dla osób niedowidzących i niewidomych (ścieżek dotykowych).

 1. Jednostki mieszkalne

Obiekt posiada 11 jednostek mieszkaniowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pokój jest przestronny, posiada zalecane przestrzenie manewrowe oraz częściowo dostosowane meble, umożliwiające skorzystanie z nich osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Pokój wyposażony jest w instalację przyzywową. Część sanitarna posiada wymagane przestrzenie manewrowe, poręcze i umiejscowienie wyposażenia. Umywalka jest odpowiednio przymocowana z wystarczającym miejscem na podjazd dla osoby na wózku. Łazienka wyposażona jest w kabinę prysznicową. Jest to kabina niezamknięta, posiadająca około 1 m2 powierzchni. Wyposażona jest ona w siedzenie, poręcz, baterie i słuchawkę, których ułożenie nie sprawia problemów korzystającym (siedzenie zawieszone na ścianie, poręcz na ścianie przyległej, na wysokości 72 cm).  Podłoga kabiny jest na poziomie co podłoga pozostałej części łazienki, więc nie sprawia problemu. Miska ustępowa jest o zalecanej wysokości z wystarczającą przestrzenią manewrową, a obok niej znajdują się potrzebne uchwyty.

 1. Pomieszczenia gastronomiczne i pozostałe dostępne dla gości hotelowych

Restauracja i bar hotelowy są dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Pomieszczenia te są posiadają stoły o odpowiednich wysokościach oraz wystarczające przestrzenie manewrowe. Menu i karty dań nie posiadają opisu w alfabecie Braille’a. Wszystkie pomieszczenia dostępne dla gości hotelowych są również dostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W obiekcie znajduje się dodatkowo 2 toalety ogólnodostępne, w tym jedna przystosowana dla osób z niepełnosprawnością  ruchową

 1. Podsumowanie

Hotel jest dobrze przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W obiekcie jest 11 jednostek mieszkalnych, które spełniają zalecenia dedykowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Obiektowi brakuje jednak pewnych elementów wyposażenia dla osób niewidomych, niedowidzących i niedosłyszących.

 • hotel-img
 • hotel-img
 • hotel-img
 • hotel-img
 • hotel-img
 • hotel-img
 • hotel-img
 • hotel-img
 • hotel-img
 • hotel-img
 • hotel-img
 • hotel-img
 • hotel-img
hotel-imghotel-imghotel-imghotel-imghotel-imghotel-imghotel-imghotel-imghotel-imghotel-imghotel-imghotel-imghotel-img

Tutaj jesteśmy:

Pokonać Bariery Architektoniczne

Raport na temat dostosowania obiektów noclegowych

Raport nt dostosowania obiektów noclegowych

Pin It on Pinterest

Udostępnij