Hotel Hetman – Rzeszów

ul. Langiewicza 29b, 35-085 Rzeszów
(Average 0 of 0 Ratings)

ADRES

ul. Langiewicza 29 b

35-085 Rzeszów

TELEFON

tel. +48 17 850 71 91

fax. +48 17 850 71 92

STRONA WWW

www.hotelewam.pl

Nasze informacje Hotel Hetman Rzeszów

 • Przy hotelu znajduje się duży parking jednakże bez oznaczonego miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Osoby poruszające się na wózku mogą do obiektu wejść wejściem głównym bez pokonywania podjazdu
 • Obiekt posiada 1 jednostkę mieszkalną dedykowaną dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wszystkie pomieszczenia usługowe hotelu są dostępne i dobrze przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 1. Plac przed obiektem, parking i wjazd

Na parkingu przy obiekcie nie ma miejsca oznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami. Parking jest bardzo duży. Miejsca parkingowe znajdują się w bliskiej odległości od wejścia głównego do budynku. Nawierzchnia parkingu oraz chodnika spełnia żądane parametry. Niestety plac nie posiada elementów małej architektury, które ułatwiałyby poruszanie się i osobom niewidzącym i niedowidzącym. Elementy małej architektury (kosze na śmieci, ławki itp.) ustawione są w sposób nie utrudniający przejścia osobom niedowidzącym i niewidomym oraz poruszającym się na wózku inwalidzkim.

 1. Wejście do budynku

Wejście do obiektu jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Powierzchnia placu przed budynkiem wykonana jest z materiału umożliwiającego swobodne poruszanie się osób na wózku inwalidzkim. Osoba ta może do obiektu wejść wejściem głównym i nie trzeba pokonywać podjazdu.

 1. Recepcja i hall główny

Stanowisko recepcyjne jest częściowo dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Recepcja jest bardzo dobrze doświetlona i posiada odcinek o wysokości nie wyższej jak 90 cm. Recepcja nie posiada stanowiskowej pętli indukcyjnej. Recepcja znajduje się w pobliżu głównego wejścia i hallu, który jest przestronny. Podłoga hallu umożliwia swobodne poruszanie osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

 1. Komunikacja pozioma i pionowa

Obiekt umożliwia osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim samodzielne skorzystanie, bez pokonywania barier architektonicznych z: recepcji, jednostek mieszkalnych, restauracji hotelowej, baru, toalet ogólnodostępnych, sal konferencyjnych oraz mini siłowni. Obiekt jest wyposażony jest w windę, do której dostęp umożliwiony jest z każdej kondygnacji użytkowej. Winda wyposażona jest oznakowania dla osób niewidomych, jednakże nie posiada informacji głosowej. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze, nie posiadają kontrastowych oznaczeń wzdłuż krawędzi. Korytarze i hall główny nie posiadają udogodnień dla osób niedowidzących i niewidomych (ścieżek dotykowych).

 1. Jednostki mieszkalne

Obiekt posiada 1 jednostkę mieszkalną dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pokój jest przestronny, posiada zalecane przestrzenie manewrowe. Meble w pokoju są częściowo przygotowane dla osób z niepełnosprawnościami. Pokój wyposażony jest w instalację przyzywową. Część sanitarna posiada wymagane przestrzenie manewrowe, choć mogłaby być większa. Umywalka jest odpowiednio zawieszona z miejscem na podjazd dla osoby na wózku. Lustro nad umywalką zawieszone jest na prawidłowej wysokości. Łazienka wyposażona jest w kabinę prysznicową zamkniętą (o niskich, otwieranych ściankach). Posiada ona trochę za małą powierzchnię i wyposażona jest w siedzenie, poręcze, baterię i słuchawkę. Cały asortyment kabiny zawieszony jest na jednej ścianie, co znacznie może utrudniać korzystanie z niej osobom z niepełnosprawnościami. Podłoga prysznica jest delikatnie powyżej podłogi łazienki i konieczne jest pokonanie łagodnego podjazdu, nie posiada jednak progu. Łazienka wyposażona jest też w miskę ustępową o zalecanej wysokości, z wystarczającą przestrzenią manewrową oraz poręczą.

 1. Pomieszczenia gastronomiczne i pozostałe dostępne dla gości hotelowych

Restauracja i bar hotelowy są dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Pomieszczenia te posiadają wystarczające przestrzenie manewrowe. Menu i karty dań nie posiadają opisu w alfabecie Braille’a. Obiekt posiada ogólnodostępną toaletę, która jest dostosowana do potrzeb osób na wózku inwalidzkim.

 1. Podsumowanie

Hotel jest poprawnie przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Posiada 1 jednostkę mieszkalną dedykowaną dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Obiektowi brakuje pewnych elementów wyposażenia dla osób niewidomych, niedowidzących i niedosłyszących.

Tutaj jesteśmy:

Pokonać Bariery Architektoniczne

Raport na temat dostosowania obiektów noclegowych

Raport nt dostosowania obiektów noclegowych

Pin It on Pinterest

Udostępnij