Ośrodek rekreacyjny LEŚNY ZAKĄTEK

32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 15a
(Average 0 of 0 Ratings)

Ośrodek Rekreacyjny „Leśny Zakątek” w Jaroszowcu wchodzi w skład struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury W Kluczach. Obiekt po modernizacji został oddany do użytku na początku 2013roku.
Położony jest w malowniczej okolicy Jury Krakowsko – Częstochowskiej, zewsząd otoczony lasem. Niewątpliwym atutem jest niedaleki dojazd do Krakowa/ok.40 km/ i Częstochowy (ok. 70 km).

ADRES

32-310 Jaroszowiec,

ul. Kolejowa 15a

TELEFON

Tel/fax. 32 6457085

Tel. kom. +48607547643

FACEBOOK

brak

Nasze informacje o ośrodku LEŚNY ZAKĄTEK

 • Duży i wygodny parking z jednym wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wejście do obiektu jest przystosowane dla osób poruszających sięna wózku inwalidzkim
 • Winda w większości spełnia zalecane standardy
 • Hotel posiada 2 przestronne jednostki mieszkalne dla osóbz niepełnosprawnościami
 • Restauracja i bar hotelowy są dostosowane dla osób poruszających się nawózku inwalidzkim

Nasze informacje – Leśny Zakątek

 1. Plac przed obiektem, parking i wjazd

Przed obiektem znajduje się duży parking posiadający 1 miejsce oznaczone i dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Parking jest prostopadły do drogi, a miejsce spełnia zalecane parametry (szerokość 3,6 m, długość 5 m). Miejsca te znajdują się w pobliżu wejścia głównego do budynku.Nawierzchnia zatoczki oraz chodnika również spełnia żądane parametry. Niestety plac nie posiada elementów małej architektury, które ułatwiałyby poruszanie się i osobom niewidzącym i niedowidzącym (ścieżki dotykowe i urządzenia głosowe). Kosze na śmieci, ławki, znaki drogowe ustawione są w sposób nie utrudniający poruszania się osobom niedowidzącym i niewidomym oraz poruszającym się na wózku inwalidzkim.

 1. Wejście do budynku

Wejście do obiektujest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim i jest to wejście główne. Powierzchnia przed budynkiem wykonana jest z materiału umożliwiającego swobodne poruszanie się osób na wózku inwalidzkim. Aby wejść do budynku, osoba poruszająca się na wózki inwalidzkim musi pokonać podjazd wys. do 50 cm o nachyleniu 8 %. Pochylnia nie posiada poręczy, a długość jej biegu to 4m. Nawierzchnia pochylni wyłożona jest drobną kostką brukową montowaną bezspoinowo.

 1. Recepcja i hall główny

Stanowisko recepcyjne nie jest prawidłowo dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Recepcja nie posiada stanowiskowej pętli indukcyjnej. Recepcjaposiada odcinek lady o wysokości do 90 cmale nie posiada podjazdu dla osób na wózku inwalidzkim. Recepcja znajduje się w pobliżu głównego wejścia i hallu, który jest przestronny. Podłoga hallu umożliwia swobodne poruszanie się przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

 1. Komunikacja pozioma i pionowa

Obiekt umożliwia osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim samodzielne skorzystanie, bez pokonywania barier architektonicznych z: recepcji, jednostek mieszkalnych, restauracji hotelowej, baru, toalet ogólnodostępnych, świetlicy, Sali telewizyjnej, Sali konferencyjnej orazbasenu. Obiekt wyposażony jest w windę, która w większości spełnia zalecane standardy, jednakże nie posiada informacji głosowej o oznakowani dla osób niewidomych. Schody wyposażone są w jednostronną poręcz, a stopnie posiadają powierzchnię antypoślizgową i kontrastowe oznaczenia wzdłuż krawędzi stopni. Korytarze i hall główny nie posiadają udogodnień dla osób niedowidzących i niewidomych (ścieżek dotykowych).

 1. Jednostki mieszkalne

Obiekt posiada 2 jednostki mieszkalne dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pokoje są przestronne, posiadają zalecane przestrzenie manewrowe oraz odpowiednio dostosowane meble, umożliwiające skorzystanie z nich osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.Część sanitarna posiada wymagane przestrzenie manewrowe, uchwyty oraz umiejscowienie wyposażenia. Umywalka jest odpowiednio obniżona z miejscem na podjazd dla osoby na wózku. Łazienka wyposażona jest w kabinę prysznicową. Jest to kabina niezamknięta, wyposażona w odpowiednio umiejscowione siedzenie, poręcze, baterie i słuchawkę. Podłoga kabiny jest na poziomieco podłoga łazienki. Toaleta wyposażona jest w miskę ustępową o zalecanej wysokości z wystarczającą przestrzenią manewrową oraz potrzebne uchwyty.

 1. Pomieszczenia gastronomiczne i pozostałe dostępne dla gości hotelowych

Restauracja i bar hotelowy są dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Pomieszczenia te są posiadają stoły o odpowiednich wysokościach oraz wystarczające przestrzenie manewrowe. Menu i karty dań nie posiadają opisu w alfabecie Braille’a. Wszystkie pomieszczenia dostępne dla gości hotelowych są również dostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W obiekcie znajduje się dodatkowo 1 toaleta ogólnodostępna, przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

 1. Podsumowanie

Hotel jest bardzodobrze przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (brakuje mu tylko odpowiednio przystosowanej recepcji). W obiekcie są 2 jednostki mieszkalne, które spełniają zalecenia. Obiektowi brakuje jednak pewnych elementów wyposażenia dla osób niewidomych, niedowidzących i niedosłyszących.

 • hotel-img
 • hotel-img
 • hotel-img
 • hotel-img
 • hotel-img
 • hotel-img
hotel-imghotel-imghotel-imghotel-imghotel-imghotel-img

Tutaj jesteśmy:

Pokonać Bariery Architektoniczne

Raport na temat dostosowania obiektów noclegowych

Raport nt dostosowania obiektów noclegowych

Pin It on Pinterest

Udostępnij